Điều Khoản Và Điều Kiện

Bạn cần phải chấp nhận các Điều khoản sử dụng sau đây:

1 - Không sao chép nội dung từ bất kỳ nguồn nào khi chưa được phép của các chủ nội dung đó.

2 - Không tạo các nội dung liên quan tình dục, khỏa thân, các sản phẩm trong danh sách bị cấm buôn bán sử dụng và vi phạm pháp luật.

3 - Bạn tự chịu trách nhiệm và hành động đối với các sản phẩm mà bạn kinh doanh. Chúng tôi sẽ từ chối trách nhiệm nếu sản phẩm của bạn gặp vấn đề về pháp luật từ phía bạn.

4 - Đối với những vi phạm về luật pháp, chúng tôi sẽ có quyền xóa sản phẩm và thông báo trước cho bạn, nếu hành vi lặp lại sẽ được đơn phương chấm dứt tài khoản và hợp đồng.

5 - Đối với hợp đồng đăng ký gói dịch vụ, các gói trả phí của chúng tôi không thể hoàn lại trong thời gian dịch vụ của bạn vẫn đang hoạt động, chúng tôi chỉ có thể hoàn lại trong điều kiện máy chủ ngừng hoạt động và sẽ được thông báo trước cho bạn nếu phát sinh ra lỗi từ máy chủ.

6 - Trường hợp phần mềm có thể bị lỗi gây ra ảnh hưởng dữ liệu trong thời gian ngắn, chúng tôi không chịu trách nhiệm phát sinh và bồi hoàn. Chúng tôi sẽ khắc phục lỗi của phần mềm và bạn vui lòng liên hệ cho chúng tôi để được khôi phục dữ liệu hoặc khắc phục lỗi mà phần mềm gây ra.