Bảo Mật Và Quyền Riêng Tư

Bạn cần chấp nhận với những điều khoản bảo mật sau đây:

1 - Khuyến nghị không cung cấp mật khẩu và tài khoản cho bên thứ ba, trường hợp lộ mật khẩu và tài khoản gây thiệt hại nghiêm trọng do nguyên nhân từ phía bạn, chúng tôi sẽ từ chối trách nhiệm.

2 - Đối với các thông tin danh tính của bạn sẽ được chúng tôi thu thập và cam kết chỉ sử dụng trong tổ chức của chúng tôi để hỗ trợ, gửi các chương trình khuyến mại và tiện ích dịch vụ dành riêng cho bạn.

3 - Bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác cho chúng tôi, bao gồm thông tin cá nhân, thông tin sử dụng, giao dịch, sản phẩm và dịch vụ liên quan trên tài khoản của bạn, nhằm mục đích hỗ trợ xử lý cho tài khoản của bạn được tốt nhất.